Різниця між філософією та психологією

Філософія

Філософія, що походить від грецького слова "philosophia", буквально перекладається як "любов до мудрості. Філософія - це вивчення загальних та фундаментальних проблем, які стосуються конкретних питань, таких як цінності, існування, знання, причина та мова. Методи філософської експертизи включають опитування, критичний аналіз та раціональні дебати. Філософські питання, які виникали в минулому, включають: чи можна щось знати і довести це? Що є найбільш реальним, а який - сенсом життя? Однак філософія також стосується більш конкретних питань, таких як: чи мають люди вільну волю, і який найкращий спосіб прожити життя?

Психологія

Психологія, що походить від грецького слова "psychologia", буквально означає "вивчення людського духу". Психологія - це вивчення людського розуму та поведінки людини. Він включає перевірку як свідомих, так і несвідомих переживань, а також взаємодії між думками, почуттями і поведінкою. Психологія - це академічна дисципліна та прикладна наука, яка прагне зрозуміти роль психічних процесів у поведінці людини, одночасно досліджуючи фізіологічні та біологічні функції, що лежать в основі когнітивної обробки та поведінки. Концепції, які досліджуються психологами, включають сприйняття, пізнання, увагу, емоції, інтелект, феноменологію, мотивацію, функціонування мозку, особистість, поведінку, стосунки та стійкість. Методи емпіричного психологічного дослідження включають експериментальні дослідження для висновку причинно-наслідкових та кореляційних зв’язків між різними змінними.

Відмінності між двома практиками

Філософія, безперечно, лежить в основі всіх наук, включаючи психологію, і тому обидві дисципліни певною мірою перетинаються. Однак, хоча обидві частини знань вивчають людей та життя, аспекти, на яких зосереджена кожна дисципліна, значно відрізняються. Тобто, поки філософія намагається зрозуміти існування людського життя, психологія намагається зрозуміти поведінку людини.

Окрім тем, що охоплюють кожну область, філософія та психологія відрізняються також методами, які вони використовують для відповіді на запитання. Філософія розглядає такі питання, як життя після смерті, через запитання та відповіді, і ніколи не дасть єдиної правильної відповіді. На противагу цьому психологія використовує науковий метод для розуміння поведінки людини. Це передбачає тестування гіпотез, які призводять до логічних висновків, підтверджених як спостереженнями, так і фізичними даними.

Крім того, філософія та психологія відрізняються можливостями працевлаштування. Фахівці з філософії можуть бути використані як викладачі, дослідники, автори та академічні доповідачі. З іншого боку, психологи можуть працювати в широкому спектрі сфер. Вони можуть стати клінічними психологами, які діагностують та лікують стани психічного здоров’я, або можуть стати консультаціями психологів, які надають людям поради з різних питань. Психологи також можуть стати науковими спікерами, викладачами вищої освіти, авторами та дослідниками.