Різниця між подвійним федералізмом та кооперативним федералізмом

Вступ

 Федералізм посилається на структуру влади, де центральний уряд не тримає всієї влади, але поділяє його з конституційними державами або регіонами (McDonnel, 2008). Федералізм має численні переваги як для національних урядів, так і для їх громадян. Це допомагає громадянам брати активну роль в управлінні своєю нацією, одночасно сприяючи практиці демократичного правління з боку центральної влади. Коли влада розподіляється між конституційними державами, а не концентрується в центральному уряді, є менше шансів на неправильне використання влади.

Крім того, громадяни отримують вигоду від федералізму, оскільки окремі виборці можуть конкурувати між собою, а також проти центральної влади при створенні найбільш практичної фінансової та соціальної політики (Amar & Kmiec, 1996). Два типи федералізму, які використовувались для визначення урядових структур у західних демократіях протягом минулого століття, - це подвійний федералізм та кооперативний федералізм (McDonnel, 2008).

Відмінності між подвійним федералізмом та кооперативним федералізмом

Подвійний федералізм підтримує концепцію того, що регіональні уряди мають ті ж права, що й уряди штатів, щодо прийняття законодавства з тією лише різницею, що обидві інституції працюють в окремих сферах (O'Toole, 2007). З іншого боку, федералізм кооперативу стверджує, що регіональні та державні уряди функціонують в межах однієї сфери і фактично працюють в гармонії для досягнення практичних рішень для політичних, фінансових чи соціальних питань (Amar & Kmiec, 1996).

Подвійний федералізм також ідентифікується як шар торта федералізм, оскільки він підтримує уявлення про те, що правила, створені національними та регіональними урядами, можуть використовуватися лише в межах їх окремих юрисдикцій (McDonnel, 2008). Таким чином, повноваження, що здійснюються регіональними державами та центральним урядом, тому нагадують різні шари пирога, оскільки вони не можуть бути здійснені за межами своїх мандатних областей.

Кооперативний федералізм, який також визначається як мармуровий торт федералізм відрізняється від цього світогляду тим, що він підтримує думку про те, що центральні органи влади та регіональні держави по суті беруть участь у розподілі влади (O'Toole, 2007). Аналогія мармурового пирога використовується для опису федералізму кооперативу, оскільки він являє собою систему, де існує суміш використання енергії на місцевому та державному рівнях. У кооперативному федералізмі кожен урядовий орган не має відмінних повноважень щодо своєї юрисдикції (Amar & Kmiec, 1996). Природно, це створює атмосферу співпраці. Подвійний федералізм може викликати напругу між центральним урядом та регіональними державами, коли обидві інституції приймають закони, що суперечать законодавству один одного (McDonnel, 2008).

Подвійний федералізм дозволяє регіональним урядам володіти більшою владою у своїх юрисдикціях, ніж кооперативний федералізм. Засновники Америки ввели цю модель правління більше трьох століть тому, оскільки побоювалися, що центральний уряд швидко розвине диктаторські тенденції (Amar & Kmiec, 1996). Центральному уряду було доручено збирати податки та захищати свої різні регіональні держави, якщо їм загрожувала іноземна держава. Відсутність кооперативного федералізму, однак, може призвести до відмінностей у державному та регіональному законах, які напружують націю. Більше століття тому в США розбіжності в державних законах щодо рабства сприяли спалах громадянської війни (O'Toole, 2007).

Висновок

Основна відмінність подвійного федералізму від кооперативного федералізму пов'язана з виконанням влади в центральних та регіональних урядах. Подвійний федералізм підтримує систему розподілу влади, де центральні та державні уряди здійснюють владу в межах своїх юрисдикцій. Кооперативний федералізм підтримує угоду про розподіл влади, де і центральний, і регіональний уряди однаково розподіляють відповідальність за здійснення влади.